137564446_452862585729231_3670260768302332282_n

Om os

I Agrofence arbejder vi med at sikre landmanden en god høst, og arbejder herudover målrettet efter at forebygge og begrænse omfanget af markskader, forvoldt af vildt.

I mange områder, har den kraftigt øgede bestand af krondyr, ødelagt marker og nedsat kvantiteten af høsten markant. Det er et problem som vi skal forsøge at minimere mest muligt

 

Med 10 års erfaring har vi igennem en lang periode, arbejdet med indhegning af udsatte marker. Marker hvor afgrøderne er for stor en frist, til at kronvildtet vil gå udenom. Vi finder de rigtige løsninger, der gavner alle parter involveret; landmanden, forpagteren og jægeren.

 

I løbet af 2020, har vi arbejdet videre på et forskningsprojekt, der omhandlede vildtsikring af afgrøder. Et projekt vi har tænkt os at udvikle og forsætte med – vi har igennem sæsonen set resultater, der bekræftede effekten af vores hegn og kunderne har været tilfredse.