Krondyrhegn

HOLD KRONDYRENE UDE AF AFGRØDERNE

 

Opsætning af strømførende hegn op til 180 cm højde, kan være med til at begrænse markskaderne væsentligt – når der er tale om markskader forvoldt af kronvildt, så kan en permanent hegnsløsning være nøglen til en bedre høst. I hegnet kan der laves gennemgange til maskiner – og disse kan også bruges som gennemgange til kronvildtet efter endt vækstsæson.

 

SIKRING AF MARKER – SIKRING AF AFGRØDER – KRONDYRHEGN